Δημήτριος Καλομοίρης - Δημοσιεύματα

Δημοσιεύματα στὸν τοπικὸ τύπο μὲ ἀντίστροφη χρονικὴ σειρά

[1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999]
[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009]
[2010] [2011] ...


 • 2011

 • 2010

  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν
 • 2009

  • Ἀνακοίνωση γιὰ τὴν Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, 20-12-2009. Ἀφίσσα, Πρόσκληση
  • Δελτίο Τύπου Δήμου Ἀχαρνῶν: Συμμετοχὴ στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἅλωση τῆς ΚΠόλεως, 29-05-2009. Ἔγγραφο
  • Δελτίο Τύπου Δήμου Ἀχαρνῶν: Ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία τοῦ Δημοτικοῦ ᾨδείου Ἀχαρνῶν στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, 27-04-2009. Ἔγγραφο
  • Δελτίο Τύπου Δήμου Ἀχαρνῶν: Ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία τοῦ Δημοτικοῦ ᾨδείου Ἀχαρνῶν στὴν Μονεμβασία, 27-04-2009. Ἔγγραφο
 • 2008

  • Δημοσιεύματα γιὰ τὴν Συναυλία Χριστουγέννων στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Βλασίου στὶς Ἀχαρνές, 19-12-2007. Νέοι Στόχοι
 • 2007

  • Δημοσιεύματα γιὰ τὴν Ἐκδήλωση Χριστουγέννων στὰ Ἄνω Λιόσια, 16-12-2007. Ἀχαρναϊκὰ Νέα, Νέοι Στόχοι
  • Εὔφημος Μνεία ἀπὸ τὸ Εἰδικὸ Σχολεῖο Ἀχαρνῶν, 01-12-2007. Ἔγγραφο
  • Ἀνάθεση ἐκπροσωπήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς στὸ Β´ Συνέδριο Ψαλτικῆς Θεωρίας καὶ Τέχνης. Δημοσίευμα
  • Εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ γιὰ τὴν Πανήγυρη τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ στὸν ὁμώνυμο Δῆμο, 11-08-2007. Ἔγγραφο
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὕμνοι τοῦ Θείου Πάθους», Ἄνω Λιόσια 31-03-2007. Ἀνακοίνωση. Πρόσκληση-Πρόγραμμα
  • Ἔπαινος ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου γιὰ τὴν Ἐκδήλωση στὸ Ποδηλατοδρόμιον, 09-01-2007. Ἔγγραφο
 • 2006

  • Σχόλια ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκὰ Νέα», 27-04-2006. Ἀπόκομμα
  • Ἐκδήλωση Ἐγκαινίων Ἐκθέσεως «Ἴδε ὁ Ἄνθωπος» στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Δήμου Ἀχαρνῶν, 14-04-2006. Πρόσκληση
  • Ἐπετειακὴ Ἐκδήλωση στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Δήμου Ἀχαρνῶν, 26-03-2006. Πρόσκληση
 • 2005

  • ...
 • 2004

  • Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς στὸν Ἅγιο Γεώργιο Καματεροῦ. Πρόσκληση. Σχόλια
  • Ἐκδήλωση Δήμου Καματεροῦ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Παρασκευὴ 30 Ἰανουαρίου 2004. Ἐξώφυλλο. Πρόγραμμα
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Δημοτικοῦ ᾨδείου Ἀχαρνῶν. Πρόσκληση. Ἀνακοίνωση. Πρόγραμμα
 • 2003

  • Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, Κυριακὴ 28 Μαρτίου 2003. Ἐξώφυλλο. Πρόγραμμα
  • Συναυλία Πάσχα Ἱ.Μ. Ἀττικῆς, Παρασκευὴ 18 Ἀπριλίου 2003. Ἀνακοίνωση
  • Κυκλοφορία βιβλίου «Νέον Μουσικὸν Ἑορτολόγιον». Παρουσίαση1. Παρουσίαση2
  • Ἀνάθεση ἐκπροσωπήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς στὸ Β´ Συνέδριο Ψαλτικῆς Θεωρίας καὶ Τέχνης. Ἔγγραφον
  • Συναυλία Χριστουγέννων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, Κυριακὴ 14 Δεκεμβρίου 2003. Ἀνακοίνωση. Πρόγραμμα
  • Συναυλία Χριστουγέννων Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, 16 Δεκεμβρίου. Πρόσκληση
 • 2002

 • 2001

  • Ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔτους. Κηφισιά 11 Ἰουνίου 2001. Πρόσκληση
  • Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Δροσίνη, Κηφισιά 16 Δεκεμβρίου 2001. Πρόσκληση
 • 2000

 • 1999

  • Πανήγυρις Ἁγίου Βλασίου Ἀχαρνῶν 11 Φεβρουαρίου 1999. Σχόλια στὸ περιοδικὸ «Πρόσβαση» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς. >>>
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Βλασίου, 24 Ἰουνίου 1999. Ἐξώφυλλο. Πρόγραμμα
 • 1998

  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς Στὸ Δημαρχεῖο Ἄνω Λιοσίων, 22 Μαρτίου 1998. >>>
  • Ἐπετειακὸς χαρακτήρας στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ᾨδείου Ἀχαρνῶν. >>>
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ 13ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀχαρνῶν, 24 Μαρτίου 1998. >>>
  • Σχόλια ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Νέοι Στόχοι». >>>
  • Ἄρθρο στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα Ἀχαρναϊκὰ Νέα μὲ θέμα «Ἡ Πόλις Ἑάλω». >>>
  • Ἄρθρο στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Νέοι Στόχοι». >>>
 • 1997

  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ἰωνίας, Κυριακὴ 12 Ὀκτωβρίου 1997. Ἀνακοίνωση. Πρόγραμμα

 • 1996

 • 1995

  • Συμμετοχὴ τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας στοὺς κατανυκτικοὺς Ἑσπερινοὺς κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς τὸ ἔτος 1995. >>>
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βλασίου Ἀχαρνῶν, Κυριακὴ 15 Δεκεμβρίου 1995. >>>
 • 1994

  • Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ἀχαρνῶν, Παρασκευὴ 1 Ὀκτωβρίου 1994. >>>
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βλασίου Ἀχαρνῶν, Κυριακὴ 17 Ἀπριλίου 1994. >>>
 • 1993

  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Νέας Περάμου, 21 Μαρτίου 1993. >>>
  • Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βλασίου Ἀχαρνῶν, Πέμπτη 1η Ὀκτωβρίου 1993. >>>
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἄνω Λιοσίων, 28 Μαρτίου 1993. >>>
  • Σχόλια ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Νέοι Στόχοι». >>>
 • 1992

  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Νέας Περάμου, Κυριακὴ 29 Μαρτίου 1992. >>>
  • Σχόλια ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Πρόοδος», 17 Ἀπριλίου 1992. >>>
  • Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἄνω Λιοσίων, Παρασκευὴ 3 Ἀπριλίου 1992. >>>
  • Ἄρθρο ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Νέοι Στόχοι». >>>
  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βλασίου Ἀχαρνῶν, Κυριακὴ 5 Ἀπριλίου 1992. >>>
  • Πρόγραμμα ἐκδηλώσεως στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκὰ Νέα», 27 Μαρτίου 1992. >>>
  • Σχόλια ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκὰ Νέα», 5 Ἀπριλίου 1992. >>>
  • Σχόλια ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «Νέοι Στόχοι» 5 Ἀπριλίου 1992. >>>
 • 1991

  • Ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκὰ Νέα καὶ «Νέοι Στόχοι», μὲ θέμα «Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ σήμερα». >>>
  • Ἄρθρο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Σταυροαναστάσιμοι Παλμοί», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος, σελ.114. >>>
 • 1990

  • Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βλασίου Ἀχαρνῶν, 16 Δεκεμβρίου. Σχόλια ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἀχαρναϊκὰ Νέα». >>>