Δημήτριος Καλομοίρης

Πρωτοψάλτης Δημήτριος Καλομοίρης και χορωδία

Καλῶς ὡρίσατε στὸν ἱστοχῶρο τοῦ Πρωτοψάλτη καὶ Μουσικοδιδασκάλου Δημητρίου Καλομοίρη. Παρατίθενται ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ μουσικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο του, δείγματα ἀπὸ ἐκδοθεῖσες καὶ ἀνέκδοτες ἠχογραφήσεις. Ἐπίσης, περιέχονται ἀναφορικὰ δημοσιεύματα στὸν τύπο, διάφορα μουσικολογικὰ κείμενα καὶ ἐπιλεγμένες φωτογραφίες. Καλὴ περιήγηση!


Ἀνάπτυξη ἱστοχώρου: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος. Website development: Nektarios Mamalougos